Fender CD-60 V3 with Walnut Fretboard - Sunburst

  • $199.99